Penguasa Kastam

Penguasa Kastam

Penguasa Kastam Gred W41 Maklumat tentang Penguasa Kastam Kumpulan: Pengurusan dan Profesional Kem./Jab.: Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja Malaysia Jadual Gaji: Gaji Minimum    Gaji Maksimum    Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM1,925.00    RM8,685.00    RM225.00 Syarat Lantikan: •    Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [ […]